Maty przerostowe i ich montaż ma dla nas szczególne znaczenie!

FLEXIFALL to pierwszy producent mat przerostowych na plac zabaw w Polsce.
Gwarantujemy wsparcie przy montażu w cenie mat.

FLEXIFALL jest prekursorem w stosowaniu mat przerostowych na placach zabaw. W pierwszych latach produkcji samodzielnie dopracowywaliśmy technikę i sposób montażu mat przerostowych. Przy opracowywaniu instrukcji montażu, kierowaliśmy się wytycznymi normy PN-EN 1177, jak również chęcią zapewnienia jak największej estetyki i późniejszej trwałości mat przerostowych i samej trawy. W konsekwencji wypracowane przez nas wytyczne montażowe stały się standardem w branży, które zostały przyjęte jako wzór przez inwestorów, projektantów i wykonawców. 

Instrukcja montażu maty przerostowej

Rysunek sposobu łączenia mat przerostowych

Przekrój nawierzchni maty przerostowej

System został zaprojektowany w taki sposób, aby cena montażu była stosunkowo niska. Do wykonania nawierzchni FLEXIFALL nie są konieczne ciężkie prace ziemne. Warunkiem koniecznym jest, aby nasz produkt był montowany na 10 cm warstwie gruntu umożliwiającym porost trawy. Maty przerostowe mogą być montowane na już istniejącej nawierzchni trawiastej. W celu osiągnięcia lepszych walorów estetycznych wykonywanej nawierzchni, zalecamy usunięcie występujących na trawniku nierówności. W przypadku montażu mat na terenie, który wymagał wcześniejszego przygotowania nawierzchni gruntowej, zalecamy użycie pod matą biowłókniny z nasionami traw. Tkanina zawiera nasiona traw, co redukuje konieczność wykonana części prac agrotechnicznych, a z drugiej strony zatrzymuje wilgoć, co z kolei powoduje szybszy i równiejszy porost trawy. Sposób montażu maty przerostowej czarnej i maty przerostowej zielonej jest taki sam.

mierzenie powierzchni przed montażem mat przerostowych

Etap 1 ​

Pierwszy etap polega na wyznaczeniu granic nawierzchni bezpiecznej. W linii, gdzie ma się kończyć nawierzchnia bezpieczna, można zamontować krawężniki lub obrzeża. W takim przypadku, górna krawędź krawężnika lub obrzeża musi znajdować się na równi z matą gumową.

sprawdzenie grubości podbudowy pod maty przerostowej przed montażem

Etap 2

Drugi etap polega na sprawdzeniu grubości warstwy ziemi. Wymaga się, aby grubość warstwy ziemi pod matami przerostowymi wynosiła min. 10cm. W przypadku, gdy w miejscu planowanej nawierzchni znajduje się inna nawierzchni lub niewystarczająca grubość ziemi, należy wykonać 10cm podbudowy z ziemi żyznej.

rozłożenie mat przerostowych podczas montażu

Etap 3

Kolejny etap polega na rozłożeniu mat przerostowych. Maty występują w wymiarach 1mx1,5m. Elementami składowymi są: łączniki, kołki oraz maty gumowe. W pierwszej kolejności należy przystąpić do rozłożenia mat gumowych. Maty układa się na „cegiełkę”, tzn. każdy kolejny rząd powinien być przesunięty o pół długości maty względem poprzedniego rzędu.

proces łączenia mat przerostowych w trakcie montażu

Etap 4

Poszczególne maty muszą do siebie przylegać. Tak ułożone maty należy ze sobą połączyć za pomocą specjalnych łączników. W celu zapewnienia odpowiedniego połączenia mat, należy stosować jeden łącznik co cztery oczka maty. W przypadku oczek znajdujących się na rogach mat, łączniki montuje się na krzyż. W przypadku wykonania nacięć pod konstrukcję urządzeń, nacięcie należy ponownie złączyć łącznikami analogicznie, jak w przypadku łączenie mat.

instrukcja kołkowania mat przerostowych na końcach nawierzchni

Etap 5

Maty znajdujące się na granicy terenu przeznaczonego na nawierzchnię bezpieczną wykonywaną z mat przerostowych, można docinać w celu formowania dowolnej linii granicznej. Ostatnie 15cm maty, wkopuje się 5cm pod ziemię. Dodatkowo, końcówki mat przytwierdza się do podłoża kołkami co czerty oczka.

na koniec montażu mat przerostowych zasypuje się je ziemią

Etap 6

Na sam koniec, tak zakotwione końcówki mat przysypuje się ziemią. Nawierzchnia z ziemi powinna tworzyć równą płaszczyznę z nawierzchnią z mat przerostowych. Po wyrośnięciu trawy, nawierzchnia z mat przerostowych i trawnik znajdujący się wokół nawierzchni stworzą jednolitą wizualnie nawierzchnię.

Nasza technologia montażu mat przerostowych została dobrana również pod kątem usunięcia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Niewielka grubość maty przerostowej FLEXIFALL nie powoduje znaczącego podniesienia wysokości nawierzchni. Dodatkowo, technologia montażu zakończeń mat przerostowych została zaprojektowana w taki sposób, aby nie tworzyć barier i umożliwić łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach.

nawierzchnia z maty przerostowej pod huśtawką po montaż nawierzchni
Maty przerostowe po montażu
maty przerostowej producenta FLEXIFALL 14 dni po montażu
Maty przerostowe 2 tygodnie po montażu