Dla projektantów ​

W odpowiedzi na liczne zapytania oraz w związku z chęcią propagowania dobrych praktyk montażu mat przerostowych, poniżej udostępniamy dla projektantów dokumenty producenta dotyczące mat przerostowych FLEXIFALL.

Instrukcja montażu maty przerostowej

Przekrój nawierzchni maty przerostowej

Rysunek sposobu łączenia mat przerostowych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót (STWiOR)