W jaki sposób powinna zostać wykończona nawierzchnia z mat przerostowych przy montażu?

zielone maty przerostowe na plac zabaw od producenta FLEXIFALL

Najczęściej zadawanym pytaniem, z wyjątkiem zapytań o cenę mat przerostowych, są wątpliwości dotyczące sposobu montażu zakończeń nawierzchni.

 

Co do zasady, przy montażu mat przerostowych występują dwa główne, typowe sposoby zakończenia nawierzchni: w przypadku nawierzchni z mat przerostowych, które po montażu graniczną z nawierzchnią trawiastą, ostatnie 15 cm mat przerostowych zakopuje się w ziemi na głębokość min. 5cm. Dokładny sposób montażu ilustrują poniższe ilustracje.

instrukcja kołkowania mat przerostowych na końcach nawierzchni
na koniec montażu mat przerostowych zasypuje się je ziemią

Z kolei w przypadku, gdy nawierzchnia z mat przerostowych graniczy z inną nawierzchnią chodnikową czy syntetyczną, maty powinny zostać wykończone obrzeżem betonowym. W tym przypadku maty przerostowe FLEXIFALL układa się na równo z obrzeżem. Bardzo ważne jest, aby górna część mat była na tej samej wysokości co obrzeże, uniemożliwi to potknięcia dzieci i ewentualne upadki.

Inne posty